„Dawno temu w Ameryce”, reż. Sergio Leone

Magia kina

Dawno temu w Ameryce wywołuje krańcowo różne, choć w pełni uzasadnione reakcje. Widz lub recenzent oczekujący typowego przykładu gatunku (film gangsterski) mógłby na przykład napisać: Read More →